Thursday June 8, 2017

Det vises til meldinger fra selskapet 07.06.2017.

FLEX LNG LTD vil fra og med 09.06.2017 noteres med nytt ISIN nummer.

Ny – ISIN: BMG359471031
Ingen endring – Instrument ID: 79729
Ingen endring – Ticker: FLNG

Mrk: Medlemmene anbefales å slette egne overnattende ordre før kl. 17:15. Etter kl. 17:15 vil overnattende ordre blir slettet av Oslo Børs.