Wednesday March 6, 2019

Det vises til melding fra selskapet 04.03.2019 og 05.03.2019.
Aksjene i FLEX LNG LTD noteres ex spleis, nytt ISIN og nytt pålydende fra og med 07.03.2019.
Forhold: 10 gamle aksjer gir 1 ny aksje.

Reference is made to announcement from the company 04.03.2019 and 05.03.2019.
The shares in FLEX LNG LTD will be traded ex reverse split, new ISIN and new face value as from 07.03.2019.
Ratio: 10 old shares give 1 new share.

Ticker: FLNG
Ny / New – Pålydende/ Face value: USD 0.10
Ny / New – EMS: 100 Ny / New – ISIN: BMG359472021
Ny / New – Tick Size Tabell: OBEQ_PT_9000 – ADNT larger than 9000
Ingen endring / No change – Instrument ID: 79729
Ingen endring / No change – Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Ingen endring / No change – Segment: OBMA

*Mrk: Eventuelle overnattende ordre vil bli slettet av Oslo Børs etter 16:45
*Note: Any overnight orders will be deleted by the Exchange after 16:45